wyszukaj
wyszukiwanie szczegółowe


WSZYSTKIE
UCZELNIE


SZKOŁY
POLICEALNE


SZKOŁY
JĘZYKOWE


STUDIA
PODYPLOMOWE


Kontakt


WYSZUKANE UCZELNIE
Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6 (wejście B od ul. Szyperskiej)
Poznań, woj. wielkopolskie
tel.: (61) 850-47-63
fax.: (61) 850-47-74
Strona WWW: www.wsl.com.pl
Adres e-mail: dziekanat@wsl.com.pl
  • Status: Uczelnia prywatna
  • Typ: Inne
WYDZIAŁY UCZELNI
OPIS UCZELNI
  • Rektor - prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski
Gospodarka naszego kraju rozwija się z roku na rok. Wśród dziedzin, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie jest logistyka. Przekazując w Państwa ręce Informator na rok akademicki 2011/2012 zapraszam do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Logistyki, uczelni aspirującej do rangi wiodącego w kraju ośrodka akademickiego, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry logistyków.

Wchodzimy w jedenasty rok działalności. Wyższa Szkoła Logistyki została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Wiedzę zdobywać będziecie pod okiem wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia, jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych umożliwiamy również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami WSL.

Współtworzenie nowoczesnego, wykształconego społeczeństwa opartego na wiedzy i wszechstronnych umiejętnościach, a także stwarzanie naszym studentom szansy pielęgnowania ich pasji i rozwoju zainteresowań to cel, który przyświeca nam od początku działalności.

Uczelnia, by z powodzeniem funkcjonować na rynku, musi się nieustannie rozwijać. Władze w trosce o jakość kształcenia podejmują więc starania mające na celu ciągłe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej. Dzięki temu oferujemy swoim studentom trzy kierunki studiów z dziewięcioma specjalnościami do wyboru na studiach I stopnia, czterema na studiach II stopnia oraz siedem rodzajów studiów podyplomowych. Wartość dyplomu, a co za tym idzie wykształcenia – z jakim absolwenci WSL trafiają na niełatwy dziś rynek pracy – jest tym większa im bardziej dostosowana do oczekiwań potencjalnych pracodawców. Posiadamy elastyczny program studiów stale monitorując rynek pracy i powołując nowe, atrakcyjne rodzaje studiów. Wśród nich bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się powołane w ubiegłym roku studia inżynierskie o specjalności „inżynieria systemów logistycznych”, które umożliwiają zdobycie wysoko cenionych dziś kwalifikacji technicznych w dziedzinie logistyki i tytułu inżyniera logistyka.

W czasach postępującej globalizacji i integracji europejskiej studenci powinni mieć możliwość zdobycia wykształcenia o charakterze międzynarodowym. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z siedmiu krajów europejskich studenci naszej uczelni korzystając z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicą. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania podwójnych dyplomów z zakresu logistyki.

Okres studiów to wielka przygoda życiowa. Należy do najczęściej i najlepiej wspominanych okresów w życiu każdego człowieka. Jest to czas uczenia się, poznawania nowych ludzi, nawiązywania kontaktów z innymi środowiskami i kulturami.

Zapraszam Was w mury naszej Uczelni i życzę zadowolenia z obranego kierunku studiów. Pragnę, abyście w okresie pobytu na Uczelni nie tylko wytrwale studiowali, ale także ochoczo uczestniczyli w jej życiu naukowym, kulturalnym i sportowym. Chciałbym bardzo, abyście posiedli wiedzę i nabyli umiejętności, od których zależeć będzie Wasze przyszłe życie i miejsce w społeczeństwie.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej Uczelni. Sądzę, że lektura Informatora pomoże w podjęciu właściwej decyzji, która po sukcesie na egzaminie maturalnym stanie się początkiem drogi wiodącej do ukończenia atrakcyjnych studiów. Jestem przekonany, że po wstąpieniu w poczet studentów Wyższej Szkoły Logistyki, Państwa potrzeby związane ze zdobyciem atrakcyjnego wykształcenia i zawodu poszukiwanego na rynku pracy zostaną w sposób satysfakcjonujący zrealizowane.

  • Kadra dydaktyczna
KATEDRY

Katedra Nauk o Zarządzaniu
Kierownik - prof. dr. hab Kazimierz Dobrzański

Katedra Ekonomii i Marketingu
Kierownik - prof. zw. dr hab. Halina Szulce

Katedra Nauk Ilościowych i Przestrzennych
Kierownik - prof. dr hab. Antoni Sobczak

Katedra Zarządzania Sieciami Logistycznymi
Kierownik - prof. dr hab. Jan Długosz

Katedra Systemów Logistycznych

Kierownik - doc. dr inż. Piotr Cyplik

Katedra Podstaw Logistyki
Kierownik - dr Maciej Stajniak

Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki

Kierownik - dr inż. Bogusław Śliwczyński

Studium Języków Obcych
Kierownik - dr Witosław Awedyk

Studium Wychowania Fizycznego
Kierownik - mgr Jerzy ŻeligowskiWYKŁADOWCY

prof. dr hab. inż. Hentschel Bernd
prof. zw. dr hab. Ciesielski Marek
prof. zw. dr hab. Korzeniowski Andrzej
prof. zw. dr hab. Mendel Tadeusz
prof. zw. dr hab. Sosnowska Bogumiła
prof. zw. dr hab. Szulce Halina

dr hab. inż. prof. WSL Fertsch Marek
dr hab. inż. prof. WSL Wieczerzycki Waldemar
dr hab. prof. WSL Cyrson Edward
dr hab. prof. WSL Długosz Jan
dr hab. prof. WSL Dobrzański Kazimierz
dr hab. prof. WSL Sobczak Antoni

dr hab. Frąś Józef
dr hab. Trojanek Maria

doc. dr inż. Cyplik Piotr
doc. dr Pawlak Zbyszko
doc. dr Różański Tadeusz
doc. dr Wrociński Ireneusz
doc. dr inż. Fechner Ireneusz

dr inż. Grabia Michał
dr inż. Hadaś Łukasz
dr inż. Hałas Elżbieta
dr inż. Krzyżaniak Stanisław
dr inż. Kadziński Adam
dr inż. Machowiak Wojciech
dr inż. Matulewsk Marek
dr inż. Niemczyk Aleksander
dr inż. Redmer Adam
dr inż. Stachowiak Agnieszka
dr inż. Śliwczyński Bogusław
dr inż. Wojciechowski Łukasz

dr Awedyk Witosław
dr Buczyńska Ewa
dr Ciechomski Wiesław
dr Czaja-Jagielska Natalia
dr Feldmann Mirosław
dr Hauziński Aleksander
dr Horst Wiesława
dr Klamerek Andrzej
dr Kosmatka Tadeusz
dr Krajewska Hanna
dr Kraska Marcin
dr Kur Jerzy
dr Lewandowska Justyna
dr Ławniczak Irena
dr Łęcki Włodzimierz
dr Milecki Artur
dr Motek Paweł
dr Mroczyk Wiesława
dr Nowakowski Piotr
dr Orliński Ryszard
dr Ostafiński-Bodler Robert
dr Pagórski Piotr
dr Palicki Sławomir
dr Pawłowski Tomasz
dr Pierański Bartłomiej
dr Prussak Waldemar
dr Romanow Paweł
dr Stajniak Maciej
dr Staś Lena
dr Stokłosińska Daria
dr Strojny Szymon
dr Śliwa Zdzisław
dr Świekatowski Ryszard
dr Taratajcio Andrzej
dr Terechowicz Witold
dr Truskolaski Szymon
dr n. med. Tuszyński Krzysztof
dr Walenciak Michał
dr Żyminkowski Tomasz
dr Popielas Jan

mgr inż. Adamczak Michał
mgr inż. Domański Roman
mgr inż. Fajfer Paweł
mgr inż. Frańkowska Katarzyna
mgr inż. Głowacka-Fertsch Danuta
mgr inż. Hajdul Marcin
mgr inż. Koliński Adam
mgr inż. Krojenka Zbyszko
mgr inż. Lewicki Leszek
mgr inż. Majewski Jerzy
mgr inż. Malanowska Izabela
mgr inż. Nowak Mirosław
mgr inż. Stachyra Kamil
mgr inż. Zając Jacek
mgr inz. Żuchowski Wiktor

mgr Bandosz Łukasz
mgr Bernaciak Anna
mgr Czerwińska-Carls Milena
mgr Doliński Dawid
mgr Foltyński Marcin
mgr Golusińska Katarzyna
mgr Górski Karol
mgr Januszewski Filip
mgr Kaliszan Leonard
mgr Konecka Sylwia
mgr Kosmacz-Chodorowska Anna
mgr Krzysztoń-Starosta Agnieszka
mgr Kubiak Paweł
mgr Lewandowska Joanna
mgr Lipowiecki Tomasz
mgr Łyszyk Andrzej
mgr Macuda Małgorzata
mgr Majewski Filip
mgr Malak Martyna
mgr Marciniak Anatol
mgr Olejniczak Artur
mgr Olszewski Andrzej
mgr Olszyńska Agata
mgr Pietrowicz Agnieszka
mgr Pięta Piotr
mgr Praiss-Buraczewska Anna
mgr Pruska Żaneta
mgr Prystacki Tomasz
mgr Siebert Mariusz
mgr Skorupska Hanna
mgr Szafranek Ewa
mgr Światłowski Jakub
mgr Wawrzyniak Jan
mgr Węgielnik Weronika
mgr Wiktorczyk Joanna
mgr Wrzesińska Joanna
mgr Zalewski Wojciech
mgr Żeligowski Jerzy
mgr Żmich-Mezreb Julita

inż. Wojciechowski Adam

  • Nasza siedziba
WSL korzysta z nowoczesnego kompleksu budynków usytuowanych w centrum Poznania. Pomieszczenia szkoły są w pełni przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszyscy nasi studenci mają do dyspozycji skomputeryzowaną bibliotekę, laboratoria komputerowe, oraz klimatyzowane sale wykładowe, wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne.

Uczelnie w miastach
Kierunki uczelni
TYP UCZELNI
RODZAJ STUDIÓW
SYSTEM STUDIÓW


www.sprzatanio.plWSZYSTKIE UCZELNIE | SZKOŁY POLICEALNE | SZKOŁY JĘZYKOWE | STUDIA PODYPLOMOWE | KONTAKT
projekt i wykonanie Webic.pl 2007