wyszukaj
wyszukiwanie szczegółowe


WSZYSTKIE
UCZELNIE


SZKOŁY
POLICEALNE


SZKOŁY
JĘZYKOWE


STUDIA
PODYPLOMOWE


Kontakt


WYSZUKANE UCZELNIE
Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych
ul. Rydygiera 8
Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: (0-22) 833-83-09
fax.: (0-22) 833-83-11
Strona WWW: www.wskims.edu.pl
Adres e-mail: dziekanat@wskims.edu.pl
  • Status: Uczelnia prywatna
  • Typ: Inne
WYDZIAŁY UCZELNI
OPIS UCZELNI
  • Historia Uczelni
Uczelnia o nazwie "Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych" powstała jako naturalna kontynuacja prywatnej firmy, działającej na polskim rynku od 1990 r. do 1994 r. pod nazwą "Pressclub", założonej przez red. Barbarę Okulicz-Sługocką i dr. Ryszarda Sługockiego, w którą zaangażowani byli znani dziennikarze i wykładowcy akademiccy. "Pressclub" organizował trzymiesięczne kursy praktyki dziennikarskiej na podstawie zezwolenia Kuratorium Warszawskiego. Przeszkolono około 300 osób, które obecnie działają na rynku polskich mediów, w pełni wykorzystując praktyczne umiejętności zdobyte podczas kursów.

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w 1994 r. Otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu licencjata na kierunku "politologia". Założyciele WSKiMS to wybitni dziennikarze. Red. Barbara Okulicz-Sługocka przez 30 lat pracowała w Polskim Radiu, w Programie I, red. Ryszard Sługocki w Redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy. Wśród trojga Założycieli znajduje się również red. Kazimierz Długosz, długoletni red. nacz. "Nowej Wsi". Misją WSKiMS było i jest prowadzenie uczelni, która kształci kadry dla rynku mediów o przygotowaniu politologicznym. Wśród tych, którzy udzielili rekomendacji Uczelni, a następnie stali się jej wykładowcami i weszli w skład Senatu znaleźli się: prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz, prof. dr hab. Andrzej Kasia, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wiesław Władyka.

WSKiMS jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 39. W roku 2003 Uczelnia uzyskała pozytywną akceptację MENIS na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku: "politologia".

Od początku istnienia WSKiMS program kształcenia miał charakter autorski. Realizują go wybitni nauczyciele akademiccy, a także, co wiąże się ze specyfiką Uczelni, doświadczeni dziennikarze, specjaliści w zakresie promocji, reklamy, public relations, dyplomacji, negocjacji i mediacji. Pierwszym rektorem Uczelni była wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia, red. Ewa Skudro-Bołtuć, kolejnym został red. Wojciech Giełżyński, wybitny specjalista w dziedzinie Azji i Pacyfiku, islamu, autor ponad 60 książek i kilku tysięcy reportaży. We wrześniu 2006 r. rektorem został prof. dr hab. Waldemar J. Dziak, wybitny politolog, a jednocześnie znana w kraju postać medialna.

Dowodem uznania dla naukowej i dydaktycznej działalności WSKiMS było przyjęcie jej do Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Dziennikarskich EJTA, jako jednej z trzech polskich uczelni. Uczelnia znalazła się w tym Stowarzyszeniu obok Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, jako jedyna polska uczelnia niepaństwowa. W listopadzie 2000 r. Senat WSKiMS podjął decyzję o przyjęciu przez Uczelnię imienia Jerzego Giedroycia. Postać Jerzego Giedroycia szczególnie wpisuje się w profil Uczelni: był to wybitny Redaktor, unikający ekstremizmów, konsekwentny realista, propagator nowych idei, które miały i mają wpływ na przyszłość Polski. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 I 2001 r. pod liczbą porządkową 39 w rubryce trzeciej dokonano wpisu w brzmieniu: "Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie".

  • Patron
W listopadzie 2000 roku Senat Uczelni podjął decyzję o przyjęciu imienia redaktora Jerzego Giedroycia. Zgody udzielili najbliżsi współpracownicy Redaktora: brat Henryk i Zofia Hertz. Jerzy Giedroyc wyprzedzał swój czas. Cechowała go otwartość umysłu i tolerancja. Przełamywał bariery, odważnie mówił o sprawach, o których inni bali się nawet pomyśleć. Pozostawał niezależny, żył w zgodzie ze sobą. Był bezinteresowny. Łączył w sobie przenikliwość, intuicję i niezwykłe rozumienie mechanizmów polityki. Zawsze gotowy radzić, ganić, sugerować, pomagać. Podarował Polsce lata konstruktywnej krytyki, podarował nam myśli, oceny i opinie do których warto i należy powracać.

Cierpliwy, wytrzymały, kreatywny, pracowity, kiedy trzeba wyrozumiały, kiedy trzeba stanowczy. Tak naprawdę żaden z tych przymiotników nie jest w stanie określić fenomenu osoby Jerzego Giedroycia - publicysty, polityka, twórcy i redaktora paryskiej "Kultury". Urodził się 27 lipca 1906 roku w Mińsku Litewskim, ukończył studia prawnicze i historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie międzywojennym był aktywny politycznie. Redagował m. in. pismo "Bunt Młodych" i "Politykę". Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Rumunii, gdzie był sekretarzem osobistym polskiego ambasadora. Zgłosił się ochotniczo do wojska, walczył pod Tobrukiem w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Oddelegowany do pracy oświatowej w wojsku, wydawał pisma i książki dla żołnierzy. Po wojnie uważał, że należy stworzyć pismo, które byłoby przeznaczone dla nowej, polskiej emigracji politycznej i dla czytelników w ojczyźnie. Do rodaków w kraju trzeba było dotrzeć omijając komunistyczną cenzurę. Powołał Instytut Literacki, który rozpoczął działalność w czerwcu 1947 roku. Wtedy też ukazał się pierwszy numer "Kultury", wydany w Rzymie, redagowany przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herling-Grudzińskiego. Wkrótce Giedroyc, jego przyjaciele oraz najbliżsi współpracownicy, Zofia i Zygmunt Hertzowie i Józef Czapski, przenieśli wydawnictwo do podparyskiej miejscowości Maisons-Laffitte.

"Kultura" była miesięcznikiem elitarnym, niezależnym i wpływowym, ukazywała się nieprzerwanie dzięki ofiarodawcom i prenumeratorom przez pół wieku. Do Polski przemycano "Kulturę" na dnie walizek, przewozili ją ludzie, którzy często za współpracę z "Kulturą" stawali przed sądem i otrzymywali wyroki więzienia. Giedroyc wydawał i drukował teksty wybitnych polskich pisarzy i publicystów emigracyjnych, m.in. Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Gustawa Herling-Grudzińskiego, Jerzego Stempowskiego, Konstantego Jeleńskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Marka Hłaski. Sam pisał niewiele. Miał natomiast doskonały zmysł i intuicję do wyławiania pisarskich talentów. Nazywano go po prostu Redaktorem. Jerzy Giedroyc i na emigracji, i w kraju, umacniał przekonanie o nieuchronnym wyzwoleniu Polski od komunizmu. Inspirował i wspierał działaczy opozycyjnych, pisarzy i artystów. Przełamywał stereotypy polskiej myśli politycznej. Głosił idee przyjaźni z narodami Europy Wschodniej.

Do września 2000 roku ukazało się 636 numerów "Kultury" oraz 511 tomów Biblioteki "Kultury" (w tym 132 numery Zeszytów Historycznych, traktujących o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej). Wraz ze śmiercią Giedroycia - zmarł 14 września 2000 roku - zaprzestano wydawania "Kultury". Takie było jego ostatnie życzenie. W listopadzie wydano ostatni numer miesięcznika. Nie ma już Giedroycia i nie ma "Kultury". Pozostał Instytut Literacki w Maisons Laffitte i bogate archiwa. Jest też Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, która postawiła sobie za cel propagowanie jego idei w programach nauczania i troskę o zachowanie pamięci o wielkim Redaktorze. Odszedł od nas Redaktor, ale jego dzieło życia zostało. Został Jego duchowy, polityczny i intelektualny testament, do którego warto i należy sięgać, rozważając problemy współczesne i te, które jutro staną przed nami. Z grupą przyjaciół "Kultury" i Redaktora będziemy również czynić starania, aby wraz ze śmiercią Jerzego Giedroycia jego dorobek nie został zapomniany.

Przywilejem polityka jest nadzieja, którą widzi w oczach tych, którzy go wybrali, którzy mu zawierzyli swoje żony, zwierzęta i dzieci, i którzy powiadają: "Na koniec jesteś". Nie zaznał Pan tego. Hańbą polityka jest zawód, który sprawił tym, którzy go wybrali, którzy powierzyli mu swoje żony, zwierzęta i dzieci, którzy powiedzieli: "Na koniec jesteś". Nie zaznał Pan tego. Przywilejem polityka jest widzieć swój skrawek świata lub kraju zrealizowany, w miarę sprawiedliwy, w miarę syty, w miarę piękny, w miarę taki, jakiego pragnął. Nie zaznał Pan tego. Hańbą polityka jest widzieć swój skrawek świata jedynie w miarę zrealizowany, jedynie w miarę sprawiedliwy, jedynie w miarę syty i w miarę piękny. Nie zaznał Pan tego. Przywilejem polityka jest umieć osiągnąć kompromis, pół prawdy, pół szczęścia, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał Pan tego. Hańbą polityka jest umieć osiągnąć jedynie kompromis, pół szczęścia, pół prawdy, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał Pan tego. Hańbą polityka jest zdobyć miłość tłumu. Nie zaznał Pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest pieniądz. Nie zaznał Pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest nędza. Nie zaznał Pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest odpoczynek. Nie zaznał Pan tego. Przywilejem takich jak Pan - jest miejsce w historii i wieczny szacunek. I zazna Pan tego.

Agnieszka Osiecka

  • Założyciele
Barbara Okulicz-Sługocka

Prezydent Uczelni

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka Polskiego Radia (od 1969 roku). Komentator I programu Polskiego Radia S.A. Autorka programów radiowych i telewizyjnych, organizatorka kursów praktyki dziennikarskiej

Ryszard Sługocki

Prorektor ds. organizacyjnych i kontaków z zagranicą

Absolwent Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), Manning University (Ire), dziennikarz, publicysta, b. pracownik MSZ (ambasador Polski w Syrii) i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zastępca Naczelnego Redaktora w Programie Radia dla Zagranicy.


Kazimierz Długosz

Prorektor ds. naukowych i edytorskich

Dziennikarz i wydawca, publicysta, animator kultury, inicjator ruchu "Małych Ojczyzn" i Uniwersytetów Ludowych, Prezes Zarządu Fundacji ZIEMIA, organizator Stowarzyszenia Kultury Ziemi i fundacji "Ziemia", b. redaktor naczelny magazynu "Nowa Wieś", organizator "Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych".

  • Struktura
Założyciele

* Barbara Okulicz-Sługocka
* Ryszard Sługocki
* Kazimierz Długosz


Prezydent uczelni

Barbara Okulicz-Sługocka

Wiceprezydent uczelni

Wojciech Giełżyński

Rektor

prof. Waldemar Dziak

Prorektorzy:

* ds. naukowo-dydaktycznych: prof. dr hab. Rafał Habielski
* ds. naukowo i edytorskich: red. Kazimierz Dlugosz
* ds. współpracy z zagranicą: Ryszard Sługocki
* ds. studenckich: Zygmunt Wiernikowski


Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Janusz Żarnowski

Kierownicy zakładów

* Katedra Nauk Politycznych: prof. dr Ryszard Frelek
* Współ. Systemów Politycznych: dr Janusz Mrowiec
* Integracja Europejska: W. Rybczyński
* Komunikowanie Sołeczne: dr Mirosław Bujko
* Języki obce i współpraca z zagranicą: dr Marek Szopski


  • Wykładowcy
Barbara Okulicz-Sługocka - Prezydent uczelni
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, mgr filologii polskiej. Od 1969 r. do 2000 r. pracowała w Polskim Radiu, gromadząc na swoim zawodowym koncie wielki dorobek w zakresie publicystyki, działalności edukacyjnej oraz inicjatyw społeczno-kulturalnych. Pracę w Polskim Radiu rozpoczęła od redakcji Programu Polskiego Radia dla Zagranicy, następnie pracowała w Redakcji dla Polonii i Polaków za Granicą, wreszcie w Programie I Polskiego Radia jako lider zespołu "Muzyki i Aktualności". Przez 30 lat pracy w Polskim Radiu podejmowała m.in. takie inicjatywy publicystyczne jak "Zaproszenie do Polski", "Moja Ojczyzna", "Jestem Polakiem". Jej audycja "Z potrzeby serca", poświęcona twórczości amatorskiej, przeniesiona została do TV, gdzie realizowana była przez trzy lata - zakończona spektaklem w Teatrze Na Targówku. Współpracowała także z telewizyjnym "Pegazem". Od 1990 r. prowadziła "Pressclub", zajmujący się działalnością edukacyjną w zakresie kształcenia dziennikarzy i pracowników mediów. W 1994 r. z jej inicjatywy powstała Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych, realizująca autorski program kształcenia pracowników mediów.

Nagrody:

Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznana przez Klub Polonijny SDP za audycje dla Polonii i Polaków za Granicą, Nagroda Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji za działalność antenową, Nagroda Programu Radia dla Zagranicy za audycję poświęconą Warszawie, Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002)

Wojciech Giełżyński - Wiceprezydent
Wybitny dziennikarz, autor ponad 4000 artykułów prasowych i 60 książek, aktywny uczestnik wielu konferencji i sympozjów, wykładowca studiów i kursów dziennikarskich, opiekun młodych dziennikarzy. Ukończył Szkołę Główną Handlową (wydział planowania handlu), debiutował w wieku 16 lat na łamach "Gazety Ludowej", a następnie pracował w liczących się tytułach prasowych: "Dookoła świata", "Współczesność" (sekretarz redakcji i kierownik działu społecznego), kierownik oddziału warszawskiego "Panoramy", stały współpracownik "Polityki", kierownik Działu Azji w "Kontynentach", z-ca red. nacz. "Meritum", "Wiadomości Wędkarskie" i tygodnik "Społem" oraz przede wszystkim w prasie podziemnej: redaktor miesięcznika "Vacat", współpracownik "Opornika" , Przeglądu Wiadomości Agencyjnych i paryskiej "Kultury" Od pierwszego numeru publicysta "Gazety Wyborczej", kierownik działu zagranicznego, a następnie z-ca red. nacz "Tygodnika Solidarność", obecnie współpracownik gazet warszawskich i miesięcznika "Odra". Jest niekwestionowanym w środowisku dziennikarskim znawcą problemów Azji. Laureat wielu konkursów reporterskich. Członek Polskiej Rady Azji i Pacyfiku oraz Rady Programowej Unii Pracy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim OOP (1980) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Krzyżem Oficerskim OOP (2004) Od 1995 r. do 2006r. rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.

Ważniejsze tytuły:

Syberia, kraj na wyrost, KiW
Nepal, stare i nowe, KiW
Indonezja, archipelag niepokojów, Iskry
Aż do najdalszych granic, Iskry
Jeśli nawet umrzesz, pozostań, KiW
Islam: polityka i religia, TWP
Rewolucja w imię Allacha, KiW
Gra o Himalaje, Iskry
Rewolucja w imię Augusta Sandino, Iskry
Ani Wschód, ani Zachód, Rytm
Medytacje o świecie trzecim, PIW
Edward Abramowski, zwiastun Solidarności, Polonia, Londyn
Budowanie Niepodległej, Instytut Literacki, Paryż
Gdańsk, maj 88, Aneks, Londyn-Gdańsk, sierpień 80 (z L.Stefańskim), KiW
Opiumowa dżungla, MAW
Mord na placu Tiananmen, Pogonowski
Kraj świętych krów i biednych ludzi, KAW
Z Saksów, z ziem obiecanych, Ossolineum
Desant na Playa Giron, MON


Waldemar Dziak - Rektor

Waldemar Jan Dziak, pseudonim Waldemar Ogiński (ur. 7 stycznia 1952 w Warszawie) - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, profesor nadzwyczajny Collegium Civitas, docent Instytutu Studiów Politycznych PAN.

W 1976 roku ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 roku tamże obronił rozprawę doktorską, za którą otrzymał nagrodę rektora II stopnia. W latach 1976-1990 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 2001 doktor habilitowany i docent PAN.

Waldemar Dziak jest politologiem, specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych. Tematem jego badań jest problematyka krajów bałkańskich oraz krajów Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Korei Północnej i Chin. Kierownik Zakładu Azji Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Przez kilka lat pod pseudonimem Waldemar Ogiński, Waldemar Dziak pracował w ogólnopolskim radiu TOK FM. Prowadząc poranną audycję publicystyczną zyskał sobie rzesze wielbicieli z uwagi na nietypową formę prowadzenia swojego programu, a także specyficzne komentowanie wydarzeń. Popularność pozwoliła mu zaistnieć w telewizji. Na antenie TV Puls był przez krótki czas gospodarzem programu publicystycznego. Waldemar Dziak pisze też krótkie felietony do Życia Warszawy.

Od października 2006r. rektor WSKiMS im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Laureat licznych wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowo- badawcze i dydaktyczne. Autor i współautor kilkunastu książek i przeszło 50 artykułów.

Ważniejsze tytuły:

Walka o koncepcję linii politycznej KP Chin w latach 1956 � 1960
Eurokomunizm teoria i praktyka - COMSNP U.W
Stalin, stalinizm, stalinowcy - Alma R
Republika chińska na Tajwanie a ONZ
Albania między Belgradem, Moskwą i Pekinem
Chiny wschodzące supermocarstwo
Kim Mir Sen. Dzieło i polityczne wizje
Korea - pokój czy wojna
Kim Jong
Chiny a Korea t. 1-2
Mao. Zwycięstwo, nadzieja, klęska

Wykładany przedmiot:

* Nauka o polityce

Ryszard Sługocki - Prorektor ds. organizacyjnych i współpracy z zagranicą
Absolwent Szkoły Głównej Służby Zagranicznej oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - mgr ekonomii, Universite de Poitiers (1974) - roczne studium podyplomowe Kultury i Języka Francuskiego, Trinity College & University, Dover, Delavare, USA, Ph.D 1988, Honorary Fellowship, 2002 Reporter Kuriera Szczecińskiego; reporter i kierownik działu krajowego Agencji Publicystyczno - Informacyjnej API; publicysta, korespondent zagraniczny Expressu Wieczornego; radca prasowy Delegacji Polskiej w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie; Ministrestwo Spraw Zagranicznych, radca, p.o. Naczelnika Wydziału Afrykańskiego, I sekretarz ds. Prasy Ambasady w Algierii, ambasador Polski w Syrii (Damaszek); Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pracownik naukowy, redaktor wydawnictw naukowych PISM; zastępca red. nacz. Audycji dla Zagranicy Polskiego Radia; rzecznik prasowy, dyrektor ds. public relations w firmach prywatnych; 1994 - współzałożyciel i prorektor ds. współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.

Nagrody:

Doroczna nagroda Polskiego Radia dla Zagranicy, Medal SDP za 25 i Dyplom Honorowy za 30 lat pracy dziennikarskiej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Odznaka za akcję Burza, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Order Zasługi I klasy Arabskiej Republiki Syryjskiej (1967), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Krzyż Oficerski OOP (2004) Autor wielu reportaży prasowych, licznych korespondencji zagranicznych i artykułów politologicznych w kwartalniku PISM Sprawy Międzynarodowe.

Wybrane publikacje książkowe:
Kraje Arabskie po wojnie sześciodniowej, PISM, 1968
Algier, Wydawnictwo UNTE, 1969

Praca doktorska:

Perseverance in anti-American activity or Muammar Quaddafi Libyan regime in opposition to USA political and economical engagement in Northera Africa States 1969-1985

Wykładany przedmiot:

* polityka i dyplomacja

Kazimierz Długosz - Prorektor ds. inicjatyw naukowych i edytorskich
Magister filologii polskiej, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Dziennikarz i wydawca, organizator i animator wielu inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Założyciel Fundacji Ziemia oraz Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych. Działacz i członek Narodowej Rady Kultury. Członek Rady Fundacji Semper Polonia. Inicjator wielu programów i akcji społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Działacz i członek kierownicztwa Związku Młodzieży Wiejskiej, inicjator jego odrodzenia i Honorowy Przewodniczący ZMW. Inicjator i ogranizator wielkiej wystawy fotograficznej pt.: "Fotografia chłopów polskich". Były doradca Ministra Edukacji Narodowej. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, prorektor ds. naukowych i edytorskich, członek Rady Naukowej i Rady Redakcyjnej, opiekun studenckiego pisma warsztatowego "Twarze" i studenckiego dziennikarskiego koła naukowego.

Nagrody i odznaczenia:

Nagrody Ministra Kultury i Sztuki i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nagrody SDP i RSW Prasa Książka Ruch, Medal im. Ignacego Solarza, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

prof. dr hab. Rafał Habielski - Prorektor ds. naukowych
Historyk, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, (Zakład Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku), w Instytucie Dziennikarstwa UW prowadzi zajęcia z historii prasy i dziennikarstwa w XX wieku. Publikacje: Niezłomni, nieprzejednani. Wiadomości i ich krąg 1940 - 1980, Warszawa 1990 Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946 - 1966, Londyn 1991, wybór, wstęp i opracowanie Marian Kukiel, Historia w służbie teraźniejszości, Warszawa 1994, wybór, wstęp i opracowanie Emigracja, Warszawa 1995 Stefan Badeni, Świat przedwczorajszy, Warszawa 1996, wybór, wstęp i opracowanie Juliusz Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, wybór, wstęp i opracowanie, Lublin 1997 Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999 Polski Londyn, Wrocław 2000 Główny obszar zainteresowań naukowych prof. dr. hab. Rafała Habielskiego to myśl polityczna, kultura oraz dzieje społeczne polskiej emigracji politycznej po 1945 roku. Efektem jego działalności naukowej są również artykuły i recenzje w czasopismach naukowych, takich jak "Kwartalnik historii prasy polskiej" oraz "Dzieje Najnowsze". Zainteresowania mediami zaowocowały publikacjami źródłowymi poświęconymi Polskiemu Radiu oraz rozdziałem dotyczącym historii prasy (lata 1918 - 1945) w pracy zbiorowej "Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów."

Wykładany przedmiot:

* Historia współczesna Polski
* Historia powszechna XX wieku

Seminarium magisterskie:

* Zmiany ustrojowe w Polsce XX wieku - problemy budowania społeczeństwa demokratycznego

Anna Mazurkiewicz - Dyrektor uczelni
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, mgr filologii polskiej Dziennikarka redakcji dwutygodnika "Filipinka", pisma o rodzimym rodowodzie, wysokich walorach wychowawczych i kulturalnych, adresowanego do młodych ludzi. W tej redakcji przeszła wszystkie etapy dziennikarskiej kariery od stanowiska stażystki aż po funkcję redaktor naczelnej. Jako prezes Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy Filipinka doprowadziła do transformacji pisma i jego sprawnego funkcjonowania na rynku prasy po rozwiązaniu koncernu RSW Prasa. Od 1998 r. dyrektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów im. Jerzego Giedroycia. Laureatka I nagrody dziennikarskiej w konkursie im. Seweryna Sterlinga za artykuł w miesięczniku "Jestem" oraz I nagrody w konkursie Polskiego Radia, Programu I za słuchowisko dla dzieci "Zegarek taty". Autorka ponad 1000 artykułów w "Filipince", "Jestem" i "Kobiecie i Życiu", współautorka dwóch książek dla młodzież: "Na cztery pory roku", "Listy nad oceanem", autorka książek "Jak uszczypnie będzie znak", "To tylko facet". Autorka tekstów literackich dla Radia Zet: "100 twarzy Krystyny Jandy", "Hanka Bielicka - śladami Stasia i Nel" oraz "Bogusław Linda prezentuje".

Nagrody:

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1987) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2002).

dr Mirosław Bujko
Stanowisko: adiunkt Magisterium na wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW, magisterium na wydziale Historycznym UW, w Instytucie Muzykologii, specjalizacja - teoria muzyki, dr nauk humanistycznych, w Katedrze Kultury UW i Instytutu Sztuki PAN w zakresie interdyscyplinarnych związków pomiędzy literaturą i muzyką (1981), publicysta z dziedziny teorii mediów i przekazu reklamowego. Współpracownik m.in. "Ruchu Muzycznego", "Życia Warszawy", "Sztandaru Młodych", "Miesięcznika Humanistycznego", "Odry", "Sztuki", "Filmu", "Sceny", "Sceny Operowej", "Nowej Europy", redakcji wydawnictw Filharmonii Narodowej, Radia Klasyka i.in. Autor kilkudziesięciu esejów w periodykach, programach teatralnych i filharmonicznych oraz libretta baletowego Goya (realizacja - Teatr Wielki w Warszawie, 1984).

Wykładane przedmioty:

* promocja
* reklama

dr Benedykt Burgielski
Stanowisko: adiunkt Dr nauk technicznych (Politechnika Warszawska), wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej, wykładowca Fateh University w Trypoli, Libia, pracownik Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wykładany przedmiot:

* informatyka

prof. dr Ryszard Frelek
Absolwent wydziałów społeczno - politycznego i dziennikarskiego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych; magisterium z historii; doktorat z nauk humanistycznych;1975 - tytuł profesora na wniosek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nadany przez Radę Państwa. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Bard College i współpracownik The Jerome Levy Economics Institute (USA); wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji.

Dorobek naukowy:

1969 - szkice o stosunkach międzynarodowych "Horyzont", nagrodzone przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
1971 - "Historia zimnej wojny";
1992 - "The Great Transition, Poland, Hungary and Czechoslovakia on the way to democracy and free market economy";
1995 - "Pierwszych pięć lat (1990-1994) transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej", zeszyt naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN;
2000 - "Najkrótsza historia dyplomacji";

Nagrody:

W przygotowaniu podręcznik akademicki z międzynarodowych stosunków politycznych. Liczne publikacje poświęcone stosunkom międzynarodowym, publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w pracach zbiorowych. Współzałożyciel i członek Rady Fundacji Kultury Polskiej; Członek Związku Literatów Polskich; Laureat I Nagrody Mięzynarodowego Festiwalu Teatru Telewizyjnego za dwuczęściową sztukę "Poczdam", II Nagrody Ministra Obrony za scenariusz filmu "Album polski" oraz szeregu innych nagród.

Wykładany przedmiot:

* Partie i systemy partyjne
* Integracja europejska
* Teoria polityki

prof. dr hab. Helena Karwacka
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez 20 lat związana z Uniwersytetem Łódzkim (prodziekan wydziału filologii polskiej; kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX wieku), pracownik naukowy Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; profesor PWST (filia w Białymstoku). Autorka ok. 100 Rozpraw, autorka licznych książek z dziejów literatury i teatru.

Wykładany przedmiot:

* kultura literacka a media

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
Socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca wielu uczelni na świecie, m.in. Rochester University, USA, Uniwersytetu Jerozolimskiego (2004).

Wykładany przedmiot:

* Socjologia

Seminarium Magisterskie:

* Media
* Opinia publiczna
* Komunikacja społeczna

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka
Socjolog (praca magisterska w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: "Opozycja pozaparlamentarna w Brazylii w latach 1964 - 1970."), tytuł doktor filozofii i socjologii. (Temat pracy doktorskiej: "Koncepcje polityczno-społeczne polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej w Polsce w latach 1926 - 1939"), dr hab. nauk humanistycznych na podstawie pracy " W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933 - 1939". Od 1985 r. pracuje w Instytucie Historii PAN, początkowo w Zakładzie Historii Polski po 1945 r. , następnie w Zakładzie Historii Społecznej.

Wykładany przedmiot:

* Polityka gospodarcza i społeczna

Seminarium Magisterskie:

* Na styku kultur: obcość czy współdziałanie

red. Zbigniew Domarańczyk
Dziennikarz, autor 60 reportaży i filmów dokumentalnych oraz 20 książek, reporter "itd.",b. Z-ca red. Nacz. "Kuriera Polskiego", b. z-ca redaktora naczelnego "Wiadomości", szef dzienników Polskiego radia - programów dla zagranicy, sekretarz Redakcji Międzynarodowej TV, b. prezes Polskiej Agencji Informacyjnej (1992-1995), były korespondent PAP w Paryżu.

Wykładany przedmiot:

* Informacja
* Komunikowanie i media
* Przegląd prasy

Ambasador Grzegorz Dziemidowicz
Dziennikarz radiowy i TV, rzecznik prasowy Ministrów Spraw Zagranicznych: Krzysztofa Skubiszewskiego, Andrzeja Olechowskiego i Władysława Bartoszewskiego, b. Ambasador w Egipcie, b. dyrektor Departamentu Systemów Informacji MSZ, b. Ambasador RP w Grecji.

Wykładany przedmiot:

* Polityka i dyplomacja

ksiądz prof. Gerhard Gruca
Teolog, filozof, etyk, wykładowca etyki w Mannheim (Niemcy), tłumacz. m.in. wydanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia książki siostry Theodolindy Katheriny Katzenmaier "Historia życia - z obozu śmierci do klasztoru"

Wykładany przedmiot:

* Etyka
* Etyka a media

red. Jerzy Jachowicz
Dziennikarz, redaktor "Gazety Wyborczej", zajmujący się problematyka przestępczości w Polsce.

Wykładany przedmiot:

* Media a patologie społeczne

red. Tomasz Jastrun
Poeta, pisarz, eseista, krytyk literacki, wieloletni felietonista paryskiej "Kultury", obecnie "Rzeczypospolitej" i "Zwierciadła".

Wykładany przedmiot:

* Media współczesne - warsztat pisania

reż. Stanisław Młynarczyk
Reżyser radiowy, współtwórca legendarnego STS-u, nauczyciel wymowy, wieloletni szef radiowej komisji przyznającej karty mikrofonowe w Polskim Radiu

Wykładany przedmiot:

* Kultura słowa

prof. dr hab. Karol Modzelewski
Historyk, działacz opozycji, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk, IH UW oraz IH Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Colege de France i Universita "La Sapienza"w Rzymie. Najważniejsze publikacje: List otwarty do partii, Instytut Literacki, Paryż 1966 (współautor Jacek Kuroń). Między ugodą a wojną, "Archiwum Solidarności", Niezależna Oficyna Wydawnica, Warszawa 1989. Dokąd od komunimzu?, BGW, Warszawa 1993. Ogranizacja gospodarcza państwa piastowskiego (X - XIII w.), Wrocław 1975, Poznań 2000.

Wykładany przedmiot:

* Współczesna scena polityczna

dr Janusz Mrowiec
Doktor nauk humanistycznych. Od 30 lat zawodowo związany z problematyką międzynarodową. B. Dyrektor Gabinetu Ministra Stanu w Prezydenturze - Ministra odpowiedzialnego za kontakty międzynarodowe, b. charge d'affaire RP w Senegalu, b. Ambasador RP w Senegalu, Mali, Gambii i Gwinei, b. Kierownik Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych, b. Ambasador RP w Algierii.

Wykładany przedmiot:

* Integracja europejska
* Polityka i dyplomacja
* Marketing polityczny
* Psychologia polityki
* Afryka - polityka, gospodarka, kultura

dr hab. Beata Neyman
Anglistka, absolwentka Georgetown University oraz uniwersytetu w Bolonii, kierownik międzywydziałowego projektu UW "Kultura masowa w XXI wieku".

Wykładany przedmiot:

* Język angielski, grupa zaawansowana

dr Jerzy Niecikowski
Filozof, pracownik naukowy UW, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, b. red. nacz. miesięcznika "Literatura", autor 2 książek i setek esejów.

Wykładany przedmiot:

* Filozofia
* Retoryka i erystyka
* Podstawy logiki

prof. dr hab. Longin Pastusiak
Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny amerykanista, visiting professor na uczelniach różnych krajów, głównie amerykańskich i kanadyjskich, m.in. w Johns Hopkins School for Advanced International Studies w Waszyngtonie, Northwestern University, Illinois, De Paul University, Chicago, Ohio State University, Appalachian State University, Boone, North Carolina, University of British Coilubmia, Vancouver. Autor ponad 50 książek m.in. "Prezydenci Stanów Zjednoczonych", "Panie Białego Domu", "Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich", współautor ponad 30 innych oraz około 500 artykułów naukowych i recenzji, Marszałek Senatu RP V kadencji.

Wykładany przedmiot:

* Stosunki międzynarodowe
* Studium amerykanistyczne
* Polityka globalizacji USA - Europa

dr Witold Rybczyński

Witold Rybczyński - Ambasador ad personom, doktor stosunków międzynarodowych.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Akademii Dyplomatycznej.
Ukończył Studium Marketingu Międzynarodowego Politechniki Sztokholmskiej. Studium Negocjacji Międzynarodowych w Amerykańskim Centrum Analiz Strategicznych w Pradze i kurs "Zarządzanie Strategiczne W Administracji Publicznej" w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Były działacz organizacji młodzieżowych i Sekretarz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dyplomata, długoletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (od 1973r.) dyrektor departamentów w MSZ, przebywał na placówkach dyplomatyczno - konsularnych w Londynie, Moskwie, Stokholmie i Pradze.

Wykładowca w Akademii Dyplomatycznej okresowo w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Uczestnik i referent na międzynarodowych konferencjach dot. m. in. współpracy zagranicznej, Negocjacji, współpracy regionalnej i transgranicznej, ruchu osobowego, polityki konsularnej i etycznej krajów Unii Europejskiej.
Autor artykułów n.t. spraw międzynarodowych oraz różnych opracowań programowych, analitycznych i informacyjnych. Współautor skryptów n.t. technik negocjacji, protokółu dyplomatycznego a ostatnio publikacji p.t. "Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej".

Wieloletni działacz polonijny i olimpijski. Aktualnie Przewodniczący rządowego Zespołu Nowej Strategii Polityki Polonijnej w Kancelarii Premiera R.P. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społ. oraz Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa UJ. Autorka wielu publikacji książkowych, publikacji i referatów naukowych, wykładowca na uniwersytetach w USA, Kanadzie i Austrii.

Wykładany przedmiot:

* Komunikowanie masowe

dr Marek Szopski
Anglista, socjolog, tłumacz, praca doktorska napisana i obroniona na wydziale socjologii w University Notre Dame w Indianie, USA, wykładowca Appalachian State University w Boone, w Północnej Karolinie (USA), Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, Instytutu Socjologii UW, autor "Politics of Embarrassment Orange Alternative versus Party State", Wyd. WSKiMS, Warszawa 2002; tłumaczenie: "Historia Stanów Zjednoczonych" (2 tomy), PWN, Warszawa 1995, "Ogólna teoria władzy", Simon Y., Kraków, Arcana 1998, "Komunikowanie międzykulturowe" WSIP 2005.

Wykładany przedmiot:

* Socjologia ogólna
* Socjologia polityki
* Komunikowanie miedzykulturowe
* Język angielski
* Współczesne aspekty komunikowania - wykład w jęz. angielskim

Seminarium magisterskie:

* Komunikowanie międzykulturowe

mgr Zygmunt Wiernikowski
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista prawa karnego i prawa wykroczeń, autor wielu publikacji z dziedziny prawa karnego i wiedzy o prawie, doktorant UW. W Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia jest prorektorem ds. studenckich.

Wykładany przedmiot:

* Podstawy prawa
* Aspekty prawne komunikowania i mediów

Andrzej Grochowalski
Twórca pomysłodawca i założyciel Eureopean Center of Knowledge. Autor nowatorskiego programu: "IMAGE W EPOCE MEDIALNEJ". Doradca i konsultant zarzšdów wielu firm, przedstawicieli i liderów partii politycznych, organizacji rzšdowych i pozarzšdowych. Autor, realizator, producent pierwszej polskiej telewizji w New York -USA PTvN-WNYC 31. Mšż Zaufania Konsulatu Polskiego w New York podczas pierwszych wolnych wyborów. Absolwent Szkoły Marketingu i Reklamy( Parson ) w New York. Uczestnik wielu seminariów, kursów i szkoleń z zakresu negocjacji, marketingu, PR-u.

Wieloletni dyrektor działu marketingu i reklamy "ADAMBA-import s " firmy wprowadzajšcej polskie produkty na rynek USA. Wieloletni współpracownik International Center of Consulting and Education GREENPOL.
Specjalizuje się w doradztwie, kursach i szkoleniach z socjotechnik wywierania wpływu, kształtowania wizerunku, nowoczesnych projektów negocjacyjnych, w wdrażaniu współczesnych teorii i praktyk motywacyjnych, treningach medialnych, szeroko rozumianych manipulacji i antymanipulacji, oraz w sztuce kreatywnego my�lenia.

Współautor nowatorskiego programu wyborczego zrealizowanego (z pełnym sukcesem) podczas walki wyborczej na stanowisko Mera miasta Lwowa w wyborach samorzšdowych w 2006r. na Ukrainie. Efektem szkoleń i programu jest wygrana naszego kandydata Andreja Sadowego z wynikiem 42% oddanych na niego głosów i z 12% przewagš nad głównym konkurentem.  • Programy studiów
Program kształcenia Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia ma charakter autorski:

* studia politologiczne; ze szczególnym uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych w aspekcie krajowym i zagranicznym, komunikacji społecznej i międzykulturowej oraz współczesnych mediów, na poziomie studiów licencjackich i magisterskich; trwają 5 lat (3+2)

* Studia politologiczne obejmują m.in.: współczesną myśl polityczną i stosunki międzynarodowe, filozofię, historię najnowszą, psychologię i socjologię, prawo, kultury współczesnej i etyki oraz przedmioty z zakresu teorii i praktyki komunikowania społecznego.

* Program politologii obejmuje również kształcenie w zakresie informatyki stosowanej, zajęcia warsztatowe w wybranych specjalizacjach, intensywne nauczanie języków obcych (10 godzin tygodniowo), staże w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, agendach rządowych, agencjach reklamy i public relations oraz organizacjach społecznych.

Dla studentów przewidziane są praktyki i staże zagraniczne w trakcie trzeciego roku studiów licencjackich i pierwszego roku studiów magisterskich. Program kształcenia realizują znakomici nauczyciele akademiccy, doświadczeni dziennikarze, telewizji i radia, specjaliści w zakresie promocji, reklamy i doradztwa personalnego oraz zapraszani na autorskie spotkania wybitni przedstawiciele nauki, kultury, polityki i biznesu.

Program naszej Uczelni współtworzą studenci poprzez własne inicjatywy programowe. Studenci redagują warsztatowe pismo TWARZE, gazetę "Niepospolita" oraz prowadzą Teatr Studencki FAKT.

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie utworzona w 1994 roku ma uprawnienia wyższej uczelni nadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnicwa Wyższego. Jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 39. WSKiMS jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Dziennikarskich EJTA. Współpracuje z Appalachian State University w Boone (płn. Karolina, USA) oraz z North Eastern Illinois University w Chicago w zakresie programowym oraz wymiany studentów i kadry nauczającej.

Kierunek politologia studia dzienne i zaoczne.

Autorski program zapewnia rzetelną wiedzę, ciekawe studia i profesjonalne wykształcenie humanistyczne na poziomie akademickim, uwzględniające wymogi i zapotrzebowanie nowych rynków pracy, dzięki czemu absolwenci nie napotykają na trudności w jej uzyskaniu.

  • Specjalizacje
Studia licencjackie, specjalizacje:

* Komunikowanie i media - dziennikarstwo /prasa, radio, TV/
* Integracja europejska
* Strategie Public Relations i reklamy
* Sztuka dyplomacji i negocjacji


Studia magisterskie, specjalizacje:

* Nauka o polityce
* Marketing polityczny
* Nowoczesna dyplomacja i negocjacje
* Kultura i polityka w społeczeństwie medialnym

Uczelnie w miastach
Kierunki uczelni
TYP UCZELNI
RODZAJ STUDIÓW
SYSTEM STUDIÓW


www.sprzatanio.plWSZYSTKIE UCZELNIE | SZKOŁY POLICEALNE | SZKOŁY JĘZYKOWE | STUDIA PODYPLOMOWE | KONTAKT
projekt i wykonanie Webic.pl 2007